top of page
Cottbus_2018-05-20_12.jpg

Лужишки лигнитни окръг

Допринасяйки за около една трета от общото производство на лигнитни въглища в Германия, добивът в лигнитната област е основен икономически двигател в региона близо до полската граница. От началото на 20-ти век минните дейности драстично са превърнали региона в индустриален пейзаж.

Индустриалната революция видя развитието на енергийните сектори, особено индустрията на лигнитните въглища като обширни открити мини и въглищни електроцентрали, които бяха ключови двигатели на урбанизацията, които подхранваха растежа на градовете и селищата и радикално трансформираха пейзажа на района.

След процеса на обединение в началото на 90-те години на миналия век и неговите структурни промени, регионът се оказа в неравностойно икономическо положение, което доведе до разлагаща се градска тъкан и високи нива на свободни работни места. От 1989 г. до 2021 г. населението на региона е намаляло с 30%. Следователно, за да осигури бъдещ просперитет, проектът DUST планира да се ангажира с младежта в региона.

Докато неблагоприятното демографско развитие е едно от основните политически предизвикателства, устойчивостта предлага няколко възможности. През 2020 г. федералното правителство реши да прекрати добива на лигнитни въглища и производството на енергия от въглища.

bottom of page