top of page
Резултат 6.2: Комуникационен пакет: Идентичност на проекта

Този резултат е част от задача 6.2 Външна комуникация: идентичност на проекта, уебсайт и социални медии, в рамките на Работен пакет 6 за разпространение, комуникация и използване. Докладът предоставя общ преглед на комуникационния пакет DUST и работата, извършена през първите два месеца от проекта за предоставяне на DUST Visual Identity, DUST уебсайт и DUST социални медийни акаунти. Продуктът предоставя обосновка за дизайнерските решения при предоставянето на идентичността на проекта, уебсайта и социалните медии, свързани с ключови компоненти на комуникационната стратегия DUST, която е изложена в D6.1

Този документ е представен на Европейската комисия и очаква одобрение.

bottom of page