top of page
Cottbus_2018-05-20_12.jpg

Lausitz bruinkooldistrict

De mijnbouw in het Lausitz bruinkooldistrict, die bijdraagt aan ongeveer een derde van de totale Duitse bruinkoolproductie, is een belangrijke economische motor geweest in de regio dicht bij de Poolse grens. Sinds het begin van de 20e eeuw hebben mijnbouwactiviteiten de regio drastisch veranderd in een industrieel landschap.

De industriële revolutie zag de ontwikkeling van energiesectoren, met name de bruinkoolindustrie als grootschalige dagbouw en steenkoolcentrales, die belangrijke aanjagers waren van de verstedelijking, die de groei van steden en nederzettingen voedden en het landschap van het gebied ingrijpend veranderden.

Na het herenigingsproces in het begin van de jaren 1990 en de structurele veranderingen die daaruit voortvloeiden, raakte de regio economisch achterop, wat leidde tot een vervallen stedelijk weefsel en veel leegstand. Tussen 1989 en 2021 kromp de bevolking van de regio met 30%. Om toekomstige welvaart te garanderen, is het DUST-project daarom van plan om zich in te zetten voor de jeugd in de regio.

Hoewel de ongunstige demografische ontwikkeling een van de belangrijkste politieke uitdagingen is, biedt duurzaamheid verschillende kansen. In 2020 besloot de federale regering een einde te maken aan de bruinkoolwinning en de energieproductie op basis van steenkool.

bottom of page