top of page
Resultaat 1.2: Methodologisch raamwerk

Dit rapport (Deliverable 1.2) biedt het DUST-onderzoeksproject een methodologisch raamwerk. Het bouwt voort op de eerdere methodologie die is ontwikkeld tijdens de voorbereiding van het projectvoorstel en actualiseert, breidt en verfijnt deze uit in lijn met de ontwikkeling van de DUST-theorie en het raamwerk (Deliverable 1.1) en de vroege inzichten uit het onderzoeksproces. Het doel van dit rapport is in de eerste plaats om de methodologische aanpak van het DUST-project aan een extern publiek te presenteren. Ten tweede is dit resultaat bedoeld om het DUST-projectteam en de betrokken belanghebbenden en deskundigen methodologische begeleiding te bieden over elk van de componenten van de projecten en over de manieren waarop de verschillende methoden en onderzoekstaken met elkaar in verband staan om de verwachte resultaten te produceren. Dit rapport is een 'levend document', dat kan worden bijgewerkt naarmate het project zich ontwikkelt en de onderzoeksmethoden die bij de specifieke taken moeten worden gebruikt, verder worden gedetailleerd en verfijnd.

 

Het rapport schetst de algemene methodologische aanpak van het DUST-project, inclusief de workflow binnen de werkpakketten. Het legt ook de strategie uit achter het selecteren van de casestudygebieden en presenteert kort elk van de bestudeerde regio's. Vervolgens worden de onderzoeksmethoden behandeld die in drie fasen van het project worden gebruikt, namelijk bij het case study-onderzoek, bij de participatieve experimenten die daarop volgen, en bij het verkennen van affectieve communicatie met de gemeenschappen die bij het project betrokken zijn. Het rapport wordt afgesloten met een discussie over de synergieën tussen de gebruikte methoden en de maatregelen die zijn genomen om de geldigheid van bevindingen te garanderen, evenals een overzicht van de manieren waarop methodologische innovatie wordt geleverd.

Dit resultaat is ingediend bij de Europese Commissie en wacht op goedkeuring.

Klik hier om de deliverable te lezen!

bottom of page