top of page
Resultaten 2.1: Index van betrokkenheid en participatie van belanghebbenden (STEP).

De duidelijkheid van de vereisten voor uitvoeringsorganen om partnerschapsovereenkomsten te sluiten en belanghebbenden te betrekken in het kader van de verordening tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie is sinds de oprichting ervan een aanhoudende uitdaging geweest. Het DUST-project pakt dit aan door instrumenten te ontwikkelen om de participatie van belanghebbenden te evalueren, een cruciaal element voor het succes van territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie en soortgelijk plaatsgebonden beleid. Naast het vervullen van een wettelijk mandaat is participatie van belanghebbenden essentieel voor het delen van kennis, de continuïteit van het bestuur en de legitimiteit van processen.

 

De Stakeholder Engagement and Participation (STEP) Index: een instrument voor het meten van de betrokkenheid bij een rechtvaardig transitiebeleid voor duurzaamheid, geïntroduceerd door het DUST-consortium, is een gebruiksvriendelijke, op Excel gebaseerde tool die is ontworpen om de burgerparticipatie in een rechtvaardig transitiebeleid systematisch te evalueren. Gebaseerd op eerder werk van het Centrum voor de Studie van de Democratie (CSD) en de Universiteit van Zürich (UZH) , omvat het 130 evaluatiecriteria, die een gestructureerd raamwerk bieden om de kwaliteit en diepgang van de participatie te beoordelen. Daarnaast bieden 17 indicatoren een genuanceerd perspectief op de effectiviteit van het proces, en vergemakkelijken 20 vragen een systematische aanpak. Twee evaluatiematrices ondersteunen gebruikers bij het volgen van combinaties tussen betrokkenheidsstrategieën en geselecteerde communicatiekanalen. De toepassing van dit instrument is bedoeld om autoriteiten te helpen bij empirisch onderbouwde rapportage over Territoriale Just Transition Plans (TJTP’s) en om NGO’s en waarnemers uit het maatschappelijk middenveld in staat te stellen de burgerparticipatie effectief te monitoren.

Dit resultaat is ingediend bij de Europese Commissie en wacht op goedkeuring.

Klik hier om de STEP-index te downloaden!

Klik hier om de deliverable te lezen!

bottom of page