top of page
Leverbaar 2.5: Gebruikershandleiding voor STEP Index

Deze handleiding bij de STEP Index dient als ondersteunende leidraad voor de eerste release van de Excel-gebaseerde Stakeholder Engagement and Participation (STEP) Index. Het is gericht op regionale en lokale overheden die de Index gebruiken als onderdeel van hun werk om succesvolle en betekenisvolle betrokkenheid van belanghebbenden te bereiken, te monitoren en te verbeteren. Deze handleiding is bedoeld om u de nodige achtergrondinformatie te geven met betrekking tot het ontstaan en de logica van de tool, een stapsgewijze handleiding over hoe u verder kunt gaan met het gebruik van de tool en hoe u de resultaten ervan kunt interpreteren en gebruiken. De handleiding en de tool zijn open access en kunnen door verschillende belanghebbenden worden gebruikt.

 

De Stakeholder Engagement and Participation (STEP) Index: een instrument voor het meten van de betrokkenheid bij een rechtvaardig transitiebeleid voor duurzaamheid, geïntroduceerd door het DUST-consortium, is een gebruiksvriendelijke, op Excel gebaseerde tool die is ontworpen om de burgerparticipatie in een rechtvaardig transitiebeleid systematisch te evalueren. Gebaseerd op eerder werk van het Centrum voor de Studie van de Democratie (CSD) en de Universiteit van Zürich (UZH) , omvat het 130 evaluatiecriteria, die een gestructureerd raamwerk bieden om de kwaliteit en diepgang van de participatie te beoordelen. Daarnaast bieden 17 indicatoren een genuanceerd perspectief op de effectiviteit van het proces, en vergemakkelijken 20 vragen een systematische aanpak. Twee evaluatiematrices ondersteunen gebruikers bij het volgen van combinaties tussen betrokkenheidsstrategieën en geselecteerde communicatiekanalen. De toepassing van dit instrument is bedoeld om autoriteiten te helpen bij empirisch onderbouwde rapportage over Territoriale Just Transition Plans (TJTP’s) en om NGO’s en waarnemers uit het maatschappelijk middenveld in staat te stellen de burgerparticipatie effectief te monitoren.

Dit resultaat is ingediend bij de Europese Commissie en wacht op goedkeuring.

bottom of page