top of page
Resultaten 6.1: Communicatie-, verspreidings- en exploitatieplan van DUST

Dit resultaat maakt deel uit van taak 6.1 Communicatie-, verspreidings- en exploitatieplan binnen werkpakket 6 over verspreiding, communicatie en exploitatie (CDE). Het plan schetst de doelstellingen en strategieën voor CDE gedurende het hele project, evenals het identificeren van belanghebbenden en doelgroepen, en het definiëren van projectbereik- en betrokkenheidsactiviteiten met belanghebbenden in het DUST-consortium en bredere netwerken. Het CDEP wordt geleid door het concept van affectieve communicatie in twee richtingen, waarbij de inzet van CDE-activiteiten gerelateerd is aan ideeën van sociale rechtvaardigheid, waarbij rekening wordt gehouden met de reikwijdte en aanpak van het project bij het omgaan met de minst betrokken gemeenschappen in casestudyregio's. . Door de gedetailleerde activiteiten die gepland zijn tot de culminerende M36 van het project, wordt aan alle Key Performance Indicators (KPI's) met betrekking tot CDE voldaan. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in drie fasen, waarbij het doel is een publiek op te bouwen (fase 1), DUST-experimenten te versterken (fase 2) en de resultaten buiten het project te verspreiden (fase 3). Dit document is de eerste versie van D6.1 geleverd door M3. Het zal worden bijgewerkt op M12, M24 en uiteindelijk M36

Dit resultaat is ingediend bij de Europese Commissie en wacht op goedkeuring.

bottom of page