top of page
Element dostarczany 1.1: Ramy teoretyczne i koncepcyjne

Ten produkt jest wynikiem Zadania 1.1 Ramy teoretyczne i koncepcyjne w ramach pakietu roboczego DUST 1 Teoria i metody. Dokument przedstawia kompleksowe ramy badań w ramach poszczególnych pakietów roboczych projektu DUST i pomiędzy nimi. Kierując się koncepcją „aktywnej pomocniczości”, projekt DUST ma na celu lepsze zrozumienie udziału najmniej zaangażowanych politycznie społeczności w deliberatywnym zarządzaniu podejściami terytorialnymi do sprawiedliwych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kluczowe koncepcje leżące u podstaw tego podstawowego celu wywodzą się z dziedzin polityki publicznej, studiów nad demokracją oraz planowania i projektowania przestrzennego. W połączeniu ustanawiają one interdyscyplinarny obszar zainteresowania projektu DUST w szerszym obszarze udziału obywateli. Bardziej szczegółowe cele projektu zostały uwzględnione w różnych wymiarach badań DUST. Badania w wymiarze analitycznym pozwolą zidentyfikować czynniki wzmacniające lub utrudniające uczestnictwo. Wynikiem badań w wymiarze ewaluacyjnym będzie wskaźnik pozwalający ocenić uczestnictwo. W wymiarze instrumentalnym badania będą testować instrumenty zwiększające udział w życiu demokratycznym na dużą skalę. Badania w wymiarze komunikacyjnym zwiększą naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób narracje pomagają lub utrudniają uczestnictwo oraz w jaki sposób afektywna dwustronna komunikacja może wspierać pojawianie się i rozpowszechnianie niesłyszanych historii. W dokumencie przedstawiono teorie i koncepcje, które leżą u podstaw badań w tych wymiarach i ukierunkowują je.

Niniejszy dokument został przesłany do Komisji Europejskiej i oczekuje na zatwierdzenie.

Kliknij tutaj, aby przeczytać treść przesyłki!

bottom of page