top of page
Element dostarczany 6.1: Plan komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystania firmy DUST

Niniejszy produkt stanowi część zadania 6.1 Plan komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystania w ramach pakietu roboczego 6 dotyczącego rozpowszechniania, komunikacji i wykorzystania (CDE). Plan nakreśla cele i strategie CDE w całym projekcie, a także identyfikuje interesariuszy i docelowych odbiorców oraz definiuje działania informacyjne i angażujące w ramach projektu z interesariuszami w konsorcjum DUST i szerszych sieciach. CDEP kieruje się koncepcją dwukierunkowej komunikacji afektywnej, w której realizacja działań CDE jest powiązana z ideami sprawiedliwości społecznej, z uwzględnieniem zakresu i podejścia projektu w kontaktach ze społecznościami najmniej zaangażowanymi w regionach objętych studium przypadku . Dzięki szczegółowym działaniom zaplanowanym aż do kulminacyjnego M36 projektu, wszystkie kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) odnoszące się do CDE zostaną osiągnięte. Działania te są podzielone na trzy fazy, których celem jest zdobycie odbiorców (faza 1), wzmocnienie eksperymentów DUST (faza 2) i rozpowszechnienie wyników poza projektem (faza 3). Ten dokument jest pierwszą iteracją D6.1 dostarczoną przez M3. Zostanie zaktualizowany w M12, M24 i wreszcie M36

Niniejszy dokument został przesłany do Komisji Europejskiej i oczekuje na zatwierdzenie.

Kliknij tutaj, aby przeczytać treść przesyłki!

bottom of page