top of page

De STEP-index van DUST bereikt het Just Transition Platform

De afgelopen maanden hebben partners in DUST hard gewerkt aan het onderzoeken van de mate van participatie in beleid voor duurzaamheidstransities. Dit werk biedt een startpunt voor het project om te begrijpen hoe de betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming kan worden vergroot. Het ondersteunt het ontwerp van experimenten op het gebied van burgerbetrokkenheid die in het tweede en derde jaar van DUST zullen worden uitgevoerd. Het markeert ook de eerste verbindingen van het project met beleidsmakers, waar specifieke beleidsstrategieën samen met praktijkmensen worden verkend en geanalyseerd. Deze verbindingen zullen gedurende het hele project worden gebruikt om echte verandering in bestuursruimten te bevorderen, op basis van de resultaten van onze experimenten.


Een belangrijke ontwikkeling in het onderzoek van DUST naar de niveaus van participatie in duurzaamheidstransitiebeleid is het ontwerp van de Stakeholder Engagement and Participation (STEP) Index. De STEP-index is een hulpmiddel voor het meten van de betrokkenheid bij het transitiebeleid voor een rechtvaardige duurzaamheid. De index beoordeelt de effectiviteit van de betrokkenheid van belanghebbenden en burgers op verschillende overheidsniveaus. Het kan worden gebruikt om de diepte en intensiteit te meten van de participatie van belanghebbenden en burgers bij de planning en implementatie van plaatsgebonden beleid voor rechtvaardige transities op verschillende bestuursniveaus.


De ontwikkeling van de STEP-index werd geleid door het Center for the Study of Democracy (CSD) en meet de diepte van de participatie door evaluatiecriteria op vier dimensies te overwegen. De dimensies bestrijken de verschillende fasen van het beleidsontwerp en maken de evaluatie mogelijk van de inclusiviteit, de reikwijdte van de invloed van belanghebbenden en de diepgang van de betrokkenheidsactiviteiten in deze fasen. De index biedt een gestandaardiseerde manier om te begrijpen hoe effectief beleid is in het betrekken van verschillende belanghebbenden. Hierdoor kunnen beleidsmakers en praktijkmensen begrijpen waar verbeteringen moeten worden aangebracht en kunnen zij strategieën ontwikkelen om dit te doen.


De STEP-index is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en is opgemaakt als een Excel-blad, waarin een reeks indicaties van deelname aan het beleidsontwerp wordt onderzocht aan de hand van de evaluatiecriteria. Doordat de tool kan worden aangepast en verfijnd aan de verschillende behoeften van gebruikers, kan deze in veel verschillende omgevingen en locaties worden toegepast. Dankzij dit gebruiksgemak en de publieke toegankelijkheid is de tool al opgenomen in belangrijke Europese beleidsanalyses.


Op 23 oktober 2023 presenteerde Dr. Mariya Trifonova de STEP Index tijdens de Just Transition Conference tijdens een besloten evenement met DG REGIO en de eerste kringleden van de werkgroepen van het Just Transition Platform. De presentatie was een groot succes en de leden van de werkgroep zagen al snel de voordelen van een dergelijke tool. Als zodanig is de STEP Index door de werkgroepen overgenomen en zal deze worden gebruikt als een belangrijk instrument voor de analyse van lopende beleidsstrategieën in rechtvaardige duurzaamheidstransities.


We zijn enorm trots op het werk van CSD en alle andere partners in DUST die aan deze prestatie hebben bijgedragen. Het vroege succes van de STEP Index vertegenwoordigt een van de vele manieren waarop DUST zich richt op het bewerkstelligen van echte en blijvende verandering door academici, leden van de gemeenschap en beleidsmakers samen te brengen.


Blijf op de hoogte van de activiteiten en resultaten van het project via onze website en sociale media!

Commenti


bottom of page