top of page

Over het project

In DUST willen we de stemmen horen van de minst betrokken gemeenschappen die het meest te maken krijgen met de overgang naar een duurzamere toekomst. We maken allemaal deel uit van duurzaamheidstransities en onze collectieve actie is nodig om een duurzamere toekomst voor iedereen te creëren.

Waar gaat DUST over?

In Europa en de rest van de wereld worden grote veranderingen doorgevoerd in onze industrieën. Nu we afstappen van vervuilende processen zoals kolenwinning en de productie van schadelijke stoffen, is het nodig om de stem te erkennen van gemeenschappen die afhankelijk zijn van dergelijke industrieën. Dit vereist een verschuiving in de manier waarop ons beleid wordt ontworpen en een uitbreiding van wie er "in de kamer" zit.

 

De Europese Unie (EU) probeert - in samenwerking met nationale, regionale en lokale overheden - haar beleid dichter bij de burgers te brengen door middel van plaatsgebonden benaderingen van duurzaamheidstransities. Door samen te werken met burgers bij het ontwerpen van deze benaderingen, is het doel om hun eigenaarschap van beleid te vergroten en hun vertrouwen in democratische instellingen te herstellen. Deze benaderingen zijn echter vaak beperkt in hun mogelijkheden om kwetsbare en minder betrokken gemeenschappen op een zinvolle manier te bereiken en hen te vertegenwoordigen in burgerbetrokkenheidsacties.

 

Beleid en plannen voor duurzame transitie kunnen alleen slagen als ze gericht zijn op de specifieke situaties op verschillende locaties en gemeenschappen omvatten die het meest kwetsbaar zijn voor de uitdaging van de transitie. Het DUST-project onderzoekt hoe strategieën ter ondersteuning van duurzaamheidsovergangen in belangrijke Europese regio's eerlijker kunnen worden gemaakt. Wij ondersteunen de uitvoering van plaatsgebonden beleid voor rechtvaardige duurzaamheidsovergangen die de participatie van burgers en het vertrouwen in democratisch bestuur vergroten.

Waar werken we?

8 casestudieregio's

Ons onderzoek wordt toegepast in 8 casestudieregio's waar we de factoren onderzoeken die burgerparticipatie stimuleren of juist beperken. Door samen te werken met een reeks belanghebbenden in elke regio, ontwikkelen we een beter begrip van hoe het beleid in elke plaats is geïmplementeerd en hoe regionale identiteiten veranderen naarmate de overgang naar duurzame ontwikkeling plaatsvindt.

4 Regionale experimenten

We organiseren experimenten met nieuwe instrumenten en methoden voor burgerbetrokkenheid in 4 van de casestudieregio's (waar duurzaamheidstransities de grootste uitdagingen vormen). In deze regio's werken we nauw samen met de minst betrokken gemeenschappen om hen te helpen zich een positieve toekomst voor hun regio voor te stellen en deze in contact te brengen met besluitvormers.

Wat is onze aanpak?

In de loop van drie jaar duikt DUST in burgerparticipatie bij het ontwerp van beleid met betrekking tot duurzaamheidstransities door middel van een aantal werkpakketten.

 

Na werkpakket 1, dat zich richt op het ontwerp van het project, onderzoeken werkpakketten 2 en 3 acties met betrekking tot beleid voor duurzaamheidstransities in elke casestudieregio, om te begrijpen hoe burgerparticipatie is uitgevoerd, welke ervaringen burgers hebben gehad en hoe duurzaamheidstransities worden gezien in de casestudieregio's. Dit stelt het project in staat om te begrijpen waar het beter kan. Dit stelt het project in staat om te begrijpen waar dingen verbeterd kunnen worden.

 

In werkpakketten 4 en 5 worden experimenten georganiseerd om het potentieel te testen van een hybride format dat digitale tools voor het verzamelen van feedback van burgers combineert met methoden die ontwerpen voor de toekomst creëren op basis van de perspectieven van de minst betrokken gemeenschappen. Dit proces onderzoekt hoe de wensen van burgers voor de toekomst kunnen worden omgezet in bruikbare strategieën voor het ontwerp en de ontwikkeling van beleid.

Werkpakket 6 verbindt de verschillende belanghebbenden met wie we in contact komen en organiseert uitwisseling van informatie in twee richtingen, waarbij netwerken worden opgebouwd om de situaties in onze casestudieregio's beter te begrijpen en de lessen van DUST te delen met gemeenschappen, academici en beleidsmakers.

In de loop van drie jaar duikt DUST in burgerparticipatie bij het ontwerp van beleid met betrekking tot duurzaamheidstransities door middel van een aantal werkpakketten.

 

Na werkpakket 1, dat zich richt op het ontwerp van het project, onderzoeken werkpakketten 2 en 3 acties met betrekking tot beleid voor duurzaamheidstransities in elke casestudieregio, om te begrijpen hoe burgerparticipatie is uitgevoerd, welke ervaringen burgers hebben gehad en hoe duurzaamheidstransities worden gezien in de casestudieregio's. Dit stelt het project in staat om te begrijpen waar het beter kan. Dit stelt het project in staat om te begrijpen waar dingen verbeterd kunnen worden.

 

In werkpakketten 4 en 5 worden experimenten georganiseerd om het potentieel te testen van een hybride format dat digitale tools voor het verzamelen van feedback van burgers combineert met methoden die ontwerpen voor de toekomst creëren op basis van de perspectieven van de minst betrokken gemeenschappen. Dit proces onderzoekt hoe de wensen van burgers voor de toekomst kunnen worden omgezet in bruikbare strategieën voor het ontwerp en de ontwikkeling van beleid.

Welke methoden gebruiken we?

We gebruiken een reeks verschillende methoden in DUST om effectieve en langdurige veranderingen te bevorderen in de betrokkenheid van burgers bij beleidsvorming met betrekking tot duurzaamheidstransities. Bekijk de methoden die we gebruiken in ons casestudy-onderzoek, onze regionale experimenten en onze communicatieve dimensie door op de onderstaande bubbels te klikken.

Communicatieve dimensie

Regionale experimenten

Casestudy-onderzoek