top of page

Ontdek DUST 9: ISOCARP Institute

Bijgewerkt op: 25 apr.

Het ISOCARP Instituut is een internationaal onderzoekscentrum dat fungeert als een ‘Urban Think Tank’ die het genereren en verspreiden van kennis voor betere steden mogelijk maakt. Het instituut is gevestigd in Den Haag en neemt deel aan een verscheidenheid aan externe projecten in het kader van verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's (UN-Habitat, Europese Unie) en richt zich op kennisbemiddeling tussen belanghebbenden. Ze putten uit meer dan vijftig jaar opgebouwde kennis en expertise en werken regelmatig samen met de leden van de International Society of City and Regional Planners.


Het instituut is actief in een aantal Horizon Europe-projecten, faciliteert grensoverschrijdende samenwerking en brengt deskundige kennis naar werkgebieden met betrekking tot stedelijke ontwikkeling, burgerbetrokkenheid, op de natuur gebaseerde oplossingen, energietransities, het koolstofvrij maken en duurzaam landgebruik. Het ISOCARP Instituut voert ook programma's uit die verband houden met capaciteitsopbouw en technische bijstand over de hele wereld, waarbij nieuwe methoden worden ingezet, zoals storytelling en digitale co-creatie, om experts en gemeenschappen samen te brengen en het leren tussen landen, gemeenschappen en sectoren te vergemakkelijken.Bij DUST is het ISOCARP Instituut de leider van Werkpakket 6, dat de leiding heeft over de taken op het gebied van Communicatie, Verspreiding en Exploitatie. Door de vele taken in dit werkpakket faciliteert het Instituut de ontwikkeling van nieuwe communicatiemethoden, waarbij de nadruk vooral ligt op gemeenschappen in de DUST-casestudyregio's. Ze hanteren een benadering van affectieve communicatie in het project, waarbij feitelijke informatie wordt gecombineerd met reflecties over emotionele consequenties en impact op de culturele identiteit, waardoor het publiek wordt aangemoedigd om hun eigen ervaringen aan het project te koppelen.


Het ISOCARP Instituut onderzoekt ook verschillende directe verbindingen met gemeenschappen in casestudyregio's en ontwikkelt storytelling-activiteiten met digitale hulpmiddelen in samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld en lokale belanghebbenden. In samenwerking met verhalenvertellers wordt er nagedacht over de positionaliteit van het project en de identiteiten binnen de casestudyregio's, om de maatschappelijke impact van het project te onderzoeken en te begrijpen. Dit werk is van cruciaal belang voor het ondersteunen van de primaire doelstellingen van DUST: co-creatie en samenwerking met de minst betrokken gemeenschappen in de studiegebieden.


Om bestaande initiatieven te ondersteunen en lokale gemeenschapsleiders te versterken, organiseert het Instituut een campagne in de casestudyregio's om 'Community Champions' te benoemen en ermee samen te werken. Bijgestaan ​​door partners uit het maatschappelijk middenveld en de leden van de Stakeholder Advisory Board worden verbindingen gelegd met organisaties en initiatieven in casestudyregio's om ruimtes te ontwikkelen voor het delen van informatie en het organiseren van activiteiten voor capaciteitsopbouw. Deze taak is van fundamenteel belang voor de doelstelling van DUST om burgers te betrekken, omdat het nauw samenwerkt met lokale belanghebbenden en een brug slaat tussen de academische, praktijk- en beleidscomponenten van het project.


We zijn verheugd om samen te werken met het ISOCARP Instituut om de samenwerking in DUST te bevorderen en te werken aan het ontdekken van nieuwe verhalen en vormen van betrokkenheid binnen rechtvaardige duurzaamheidstransities. Samen stimuleren we de creatie van kennis en samenwerking in projecten die de toekomst van stedelijke regio’s bevorderen.

コメント


bottom of page