top of page
Katowice_mural_Kutz (1).jpg

Katowice

Katowice, een van de dichtstbevolkte stedelijke gebieden van Europa, ligt in het centrum van het Opper-Silezische steenkoolbekken in het zuiden van Polen. Het groeide op tijdens de industriële revolutie en wil nu volledig stoppen met het gebruik van steenkool en fossiele brandstoffen.

In 1960 werd in de buurt van Bełchatów een grote bruinkoolafzetting ontdekt en in 1975 werd begonnen met de aanleg van een mijnbouw- en energieopwekkingsproject. De bevolking van Bełchatów is sindsdien snel gegroeid.

In 2021 publiceerde het woiwodschap zijn Territoriaal Plan voor een Rechtvaardige Transitie. Het stelt 2038 als streefjaar voor het uitschakelen van de energieopwekkingseenheden van de centrale in Bełchatów en de einddatum voor de bruinkoolwinning in de regio Bełchatów, waarvan de infrastructuur verweven en ingebed is geraakt in het natuurlijke landschap.

Deze structurele veranderingen zullen leiden tot maatschappelijke en economische veranderingen in de regio, waarbij minstens 14 000 werknemers betrokken zullen zijn. Daarom zijn de mensen die nu en vroeger in de steenkool- en mijnbouwindustrie werkten en de jongeren aangemerkt als de minst betrokken gemeenschappen om bij het DUST-project te betrekken.

bottom of page