top of page
IMG_5711EDIT.jpg

Bełchatów

De grootste Europese kolengestookte elektriciteitscentrale is te vinden in de omgeving van Bełchatów, samen met de bijbehorende bruinkoolmijnindustrie. Dit industriële complex is de grootste werkgever in de regio.

In 1960 werd in de buurt van Bełchatów een grote bruinkoolafzetting ontdekt en in 1975 werd begonnen met de aanleg van een mijnbouw- en energieopwekkingsproject. De bevolking van Bełchatów is sindsdien snel gegroeid.

Deze structurele veranderingen zullen leiden tot maatschappelijke en economische veranderingen in de regio, waarbij minstens 14 000 werknemers betrokken zullen zijn. Daarom zijn de mensen die nu en vroeger in de steenkool- en mijnbouwindustrie werkten en de jongeren aangemerkt als de minst betrokken gemeenschappen om bij het DUST-project te betrekken.

In 2021 publiceerde het woiwodschap zijn Territoriaal Plan voor een Rechtvaardige Transitie. Het stelt 2038 als streefjaar voor het uitschakelen van de energieopwekkingseenheden van de centrale in Bełchatów en de einddatum voor de bruinkoolwinning in de regio Bełchatów, waarvan de infrastructuur verweven en ingebed is geraakt in het natuurlijke landschap.

bottom of page