top of page

Lees onze nieuwe producten op het tabblad Releases!

Nu DUST zijn tweede jaar ingaat, zijn onze partners hard aan het werk om de bestaande niveaus van burgerparticipatie in rechtvaardige duurzaamheidstransities te onderzoeken, en de instrumenten die kunnen worden ingezet om de betrokkenheid van gemeenschappen te vergroten bij het ontwerpen van beleid dat hen beïnvloedt. We hebben onlangs een aantal belangrijke resultaten uitgebracht, die de diepgang van het project en de focus ervan op het creëren van bruikbare en impactvolle resultaten laten zien.

Bekijk hier onze recente deliverables: https://www.dustproject.eu/releases


Wat vindt u in onze recente deliverables?


D2.1: De Index voor betrokkenheid en participatie van belanghebbenden (STEP)

De Stakeholder Engagement and Partication (STEP) Index is een instrument voor het meten van de betrokkenheid van belanghebbenden bij een rechtvaardig duurzaamheidstransitiebeleid. Het werd gezamenlijk ontwikkeld door verschillende partners in het DUST-consortium als een gebruiksvriendelijke, op Excel gebaseerde tool die is ontworpen om de burgerparticipatie in het beleid voor een rechtvaardige transitie systematisch te evalueren. Het is gebaseerd op het eerdere werk van de Center for the Study of Democracy (CSD) en University of Zurich (UZH), en omvat 130 evaluatiecriteria, die een gestructureerd raamwerk bieden om de kwaliteit en diepgang van de deelname te beoordelen.


D3.1: Beoordeling van participatieve processen bij duurzaamheidsmaatregelen in casestudyregio's

Dit resultaat analyseert een selectie van plaatsgebonden maatregelen in DUST-casestudyregio's, om te onderzoeken hoe belanghebbenden (vooral burgers) bij dergelijke maatregelen worden betrokken. In de analyse worden verschillende maatregelen in beschouwing genomen, variërend van door de EU gefinancierde cohesiebeleidsprogramma's (waaronder territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie), regionale ontwikkelingsstrategieën, regionale energiestrategieën, regionale innovatiestrategieën en kaders voor ruimtelijke ordening. De beoordeling suggereert dat plaatsgebaseerde maatregelen een positief potentieel hebben om besluitvormingsprocessen naar gemeenschappen te brengen.


D1.1 & D1.2: Het theoretische, conceptuele en methodologische raamwerk van DUST

Vanaf het begin van het project was het belangrijk om te begrijpen hoe ons onderzoek past in lopende verkenningen van burgerparticipatie in Europa en daarbuiten. D1.1 was het eerste resultaat dat in DUST werd opgesteld en schetst de leidende concepten die van invloed zijn op de gevolgde aanpak. Centraal wordt hier het concept van ‘actieve subsidiariteit’ gepresenteerd, waarbij de besluitvorming in Europa dichter bij de burgers wordt gebracht, om de regionale autonomie en expressie te vergroten. D1.2 schetst de methodologische aanpak in DUST, waarbij wordt onderzocht hoe de verschillende activiteiten in de loop van het project worden gecombineerd om ons te helpen onze doelen te bereiken door gemeenschappen en besluitvormers samen te brengen.Comments


bottom of page