top of page

Ontdek DUST 10: BTU Cottbus-Senftenberg

Bijgewerkt op: 25 apr.

Welkom bij de 10e release in onze serie Discover DUST, waarin we elk van de partners in het project onder de aandacht brengen en hun rol en interesses delen in het democratiseren van rechtvaardige duurzaamheidstransities! In deze editie introduceren we een andere belangrijke partner in het project: Brandenburgische Technische Universiteit Cottbus-Senftenberg (BTU)

BTU Cottbus-Senftenberg is een technische universiteit gevestigd in Brandenburg, Duitsland.


Ze zijn gespecialiseerd in onderzoek en onderwijs met een interdisciplinaire aanpak, om theorie en praktijk te overbruggen. Onderzoekers van BTU onderzoeken zowel conceptueel als toegepast onderzoek op een aantal gebieden. Eén van die gebieden zijn de ontwerp-, geschiedenis-, sociaal-economische en culturele aspecten van structurele transformaties in de Lausitz-regio en daarbuiten. De faculteit Architectuur, Civiele Techniek en Stedenbouw van de universiteit zijn experts op het gebied van onderzoek en onderwijs op het gebied van stedelijke ontwikkeling, met een sterke focus op het betrekken van verschillende belanghebbenden door middel van participatieve inspanningen.


Binnen DUST speelt BTU een cruciale rol bij het faciliteren van de betrokkenheid van belanghebbenden en bij het analyseren van hoe een grotere burgerparticipatie kan worden bereikt in gebieden die structurele transformaties ondergaan. In nauwe samenwerking met lokale partners onderzoeken ze twee casestudies in Duitsland, in het Rheinisches Revier en Lausitzer Revier (Rijnse bruinkooldistricten en Lausitzer bruinkooldistricten). Ze analyseren besluitvormingsstructuren en onderzoeken de doelstellingen en resultaten van specifieke beleidsacties, met betrekking tot financieringsbeleid, planningsinstrumenten en -methoden. 

 

BTU loopt voorop in de ontwikkeling van ontwerpgerichte participatieve workshops in onze Duitse casestudyregio's. Uit hun analyse van de verschillende factoren die van invloed zijn op de betrokkenheid van diverse groepen bij de besluitvorming over duurzaamheidstransities blijkt dat de jeugd een sleutelgroep is die betrokken moet worden bij discussies over duurzaamheidstransities. Ze zijn bedoeld om locatiespecifieke maatregelen en beleidsaanbevelingen te formuleren voor een grotere betrokkenheid van jongeren en vertegenwoordiging van minderheden bij het vormgeven van de regionale toekomst. Hun expertise in het uitvoeren en faciliteren van onderzoek via een geïntegreerde en participatieve aanpak is waardevol voor het behalen van de doelstellingen van DUST: rechtvaardige en inclusieve duurzaamheidstransities.


We zijn geïnspireerd door BTU's doel en kennis van het ontwerpen van participatieve kaders die verschillende mensen uit verschillende sociaal-economische groepen ondersteunen om een ​​belangrijke rol te spelen bij het vormgeven van hun regionale toekomst. Hun visie om lokale en diverse stemmen te laten horen voor het co-creëren van een duurzame toekomst zal cruciaal zijn bij het begeleiden van het DUST-project. Wij zijn er trots op hen aan boord te hebben! 

Comments


bottom of page