top of page

Ontdek DUST 8: European Policies Research Centre (EPRC)

Bijgewerkt op: 25 apr.

Welkom bij de achtste release in onze serie Discover DUST, waarin we elk van de partners in het project onder de aandacht brengen en hun rol en interesses delen in het democratiseren van rechtvaardige duurzaamheidstransities! In deze editie introduceren we een andere belangrijke partner in het project: het European Policies Research Centre (EPRC) aan de Universiteit van Strathclyde.


Het European Policies Research Centre (EPRC) is een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van openbaar beleid, gevestigd aan de Universiteit van Strathclyde in Glasgow. Ze hebben onlangs hun tweede basis gevestigd aan de Technische Universiteit Delft. Met hun onderzoeksprogramma's verspreid over 30 Europese landen ligt de expertise van EPRC in het overbruggen van academische kennis, praktijk en beleid. Ze beschikken over een rijk oeuvre dat zich richt op regionaal ontwikkelingsbeleid, plaatsgebonden beleid en beleidsbeheer. Daarnaast hebben ze met succes talloze Horizon 2020-projecten geïmplementeerd op het gebied van de betrokkenheid van belanghebbenden en het ontwikkelen van strategieën voor duurzaamheidstransities in steenkoolintensieve regio's.Binnen DUST speelt EPRC een cruciale rol bij het identificeren van de factoren die van invloed zijn op de deelname van diverse gemeenschappen aan duurzaamheidstransities. Dit onderzoek beschouwt de minst betrokken gemeenschappen in DUST-casestudyregio's, met als doel te begrijpen hoe en waarom bepaalde gemeenschappen niet in staat zijn om betrokken te zijn bij het ontwerp van duurzaamheidstransitiebeleid. Hier worden factoren in beschouwing genomen die verband houden met sociale structuren in de gemeenschap, obstakels binnen specifieke contexten en de barrières en factoren binnen de beleidsbesluitvorming. Als onderdeel van deze verkenning onderzoekt EPRC hoe duurzaamheidstransities in de praktijk worden vertaald via plaatsgebonden beleid en participatieve maatregelen. Ze werken nauw samen met relevante praktijkmensen en leden van de gemeenschap in de DUST-casestudyregio's die diepgaande transformaties ondergaan als gevolg van de energietransities. Door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews met beleidsmakers en focusgroepen met lokale, minst betrokken gemeenschappen, ontwikkelt EPRC een goed inzicht in hoe de barrières voor participatie kunnen worden overwonnen.


EPRC's expertise op het gebied van de betrokkenheid van belanghebbenden, met name op het gebied van beleid met betrekking tot energietransities in steenkoolafhankelijke regio's, stelt DUST in staat zijn onderzoek te koppelen aan lopende beleidsstrategieën in heel Europa. Ze worden ondersteund door een consortium dat geavanceerde kennis over de betrokkenheid van belanghebbenden combineert met effectieve banden met lokale beleidsmakers en gemeenschappen. Door het werk van EPRC zal het project impactvolle inzichten ontdekken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de besluitvorming rekening houdt met lokale perspectieven en hoe we collectieve actie kunnen mobiliseren voor een duurzame en rechtvaardige toekomst. Wij ondersteunen het geloof van EPRC in de kracht van toegepast onderzoek, het verbinden van de academische wereld met de wereld daarbuiten en het werken aan een duurzamere, gezondere, rechtvaardigere en veiligere toekomst! 

 

Comments


bottom of page