top of page
IMG_5711EDIT.jpg

Белхатов

Най-голямата европейска електроцентрала, работеща с въглища, може да се намери в района около Белхатов, заедно със съпътстващите го индустрии за добив на лигнитни мини. Този индустриален комплекс е най-големият работодател в региона.

Голямо находище на лигнитни въглища е открито през 1960 г. близо до Белхатов, а работата по проект за добив и производство на електроенергия започва през 1975 г., докато пейзажът на региона започва да включва тежка промишлена инфраструктура. Оттогава населението на Белхатов нараства бързо.

Тези структурни промени ще доведат до социални и икономически промени в региона, като най-малко 14 000 работници ще бъдат засегнати. По този начин онези, които понастоящем и преди са били заети във въгледобивната и минната промишленост, както и младите хора, са били неидентифицирани като най-малко ангажирани общности, които да бъдат включени в проекта DUST.

През 2021 г. воеводството публикува своя Териториален план за справедлив преход. Той определя 2038 г. като целева година за изключване на агрегатите за производство на енергия в завода в Белхатов и крайна дата за добива на лигнитни въглища в района на Белхатов, чиято инфраструктура е преплетена и вградена в естествения пейзаж.

bottom of page