top of page
1024px-John_Savio_Kafferast_2_SKU.K.00077.jpg

Норботен

News room presents news, videos and success stories, following DUST project  from month to month, across different regions and languages

Приблизително две трети от изнасяните суровини от Швеция се добиват в Норботен, включително желязна руда, която се добива в региона в индустриален мащаб от края на 19 век.

С подкрепата на Фонда за справедлив преход стоманодобивната промишленост преминава към въглеродна неутралност в Norrbotten. По подобен начин, по отношение на преходите в проекта DUST, най-слабо ангажираните общности, които трябва да бъдат включени, включват общността на саамите, млади момчета и мъже, младежки активисти и организации, селски общности и служители в сектора на социалните грижи и енергоемките индустрии.

В момента Норботен е най-големият производител на желязна руда в Европа, като представлява приблизително 90 % от общото европейско производство. Въпреки това, наред с други групи, местните общности на саамите, които живеят в регионите от векове, като саамската художничка Брита Маракат-Лаба са забелязали увеличени случаи на експлоатация на земята.

bottom of page