top of page
gotland-1997004_1280.jpg

Готланд

Най-големият остров на Швеция, Готланд, също е дом на основния производител на цимент в страната, който е допринесъл значително за строителния сектор.

След Индустриалната революция богатите природни ресурси на Готланд са позволили добиването на варовик, което е подпомогнало икономическия просперитет на региона. Варовикът се използва най-вече в циментовата промишленост и днес мините на острова осигуряват 75% от потреблението на цимент в Швеция.

Производството на цимент в Готланд е отговорно за около 3% от целия въглероден отпечатък на Швеция. Преустановяването на производството би довело до негативни последици за инфраструктурните проекти, строителния сектор и икономиката и заетостта в региона.

Циментовата промишленост на Готланд може да премине към по-малко замърсяващи процеси със замяна на горива, нови сортове цимент и различни материали в производството, което е процес, подкрепян от Фонда за справедлив преход.

bottom of page