top of page
38574943891_c8f3e1f2f4_k.jpg

Стара Загора

В южна централна България, област Стара Загора е домакин на най-големия източник на емисии на CO2 в България, комплекс Марица Изток.

Планинският, селскостопански и богат на ресурси регион е силно съсредоточен върху добива на лигнитни въглища и производството на електроенергия от лигнитни въглища, които донесоха икономически просперитет през последните 15 години.

Преходът към климатична неутралност и декарбонизирано бъдеще обаче ще бъде голямо предизвикателство за дейностите, свързани с лигнитните въглища. Това важи особено за огромния мащаб на комплекса Марица Изток, който е и най-големият работодател в региона.

Ако не се управлява правилно, енергийният преход излага на риск социално-икономическата стабилност на региона, чиято стабилност е допринесла за обогатяването на земята и градските пейзажи в региона, както и за изкуството. По подобен начин младежите, възрастните пенсионери, ромските общности и миньорите са идентифицирани като групи, най-уязвими към тези промени, и като такива общности, с които да се ангажираме в проекта DUST.

bottom of page