top of page
Katowice_mural_Kutz (1).jpg

Катовице

В центъра на горносилезийския въглищен басейн в южна Полша, Катовице, един от най-населените градски райони в Европа, процъфтява с индустриалната революция и сега се стреми да премахне напълно въглищата и изкопаемите горива.

Голямо находище на лигнитни въглища е открито през 1960 г. близо до Белхатов, а работата по проект за добив и производство на електроенергия започва през 1975 г., докато пейзажът на региона започва да включва тежка промишлена инфраструктура. Оттогава населението на Белхатов нараства бързо.

През 2021 г. воеводството публикува своя Териториален план за справедлив преход. Той определя 2038 г. като целева година за изключване на агрегатите за производство на енергия в завода в Белхатов и крайна дата за добива на лигнитни въглища в района на Белхатов, чиято инфраструктура е преплетена и вградена в естествения пейзаж.

Тези структурни промени ще доведат до социални и икономически промени в региона, като най-малко 14 000 работници ще бъдат засегнати. По този начин онези, които понастоящем и преди са били заети във въгледобивната и минната промишленост, както и младите хора, са били неидентифицирани като най-малко ангажирани общности, които да бъдат включени в проекта DUST.

bottom of page