top of page

Odkryj DUST 1: PZZ KADRA

Zaktualizowano: 25 kwi

Witamy w pierwszym wydaniu z naszej serii Discover DUST, w którym przedstawiamy każdego z partnerów projektu oraz dzielimy się ich rolami i zainteresowaniami w demokratyzacji sprawiedliwych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju! Na początek przedstawiamy jednego z naszych polskich partnerów: Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”.

PZZ „KADRA” jest związkiem zawodowym reprezentującym polskich pracowników wielu branż przemysłowych. Działając na terenie województwa katowickiego w Polsce, KADRA stara się chronić pracowników w sektorach wydobywczym i przemysłowym, podnosić ich głos w dialogu społecznym. Główne działania KADRY skupiają się na zapewnianiu pracownikom ochrony socjalnej i materialnej, prowadzeniu negocjacji zbiorowych umów o pracę i porozumień poprawiających warunki pracy pracowników oraz reprezentowaniu pracowników w dialogach regionalnych. KADRA jest aktywną organizacją reprezentującą interesy pracowników w regionach kraju, w których pracownicy podlegają zmianom strukturalnym i procesom transformacji energetycznej.


W DUST główną rolą KADRY jest łączenie projektu ze społecznościami w Katowicach dotkniętymi zmianami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po pierwsze, ich wiedza jest wykorzystywana do badania konstrukcji społecznych Katowic i zrozumienia, które społeczności w regionie są najmniej zaangażowane. Następnie KADRA pomaga budować przemyślane relacje ze społecznościami, oparte na zaufaniu i wspólnych zainteresowaniach. Pracując razem, staramy się zapewnić, że różnorodne głosy zostaną wysłuchane w procesie decyzyjnym na poziomie krajowym, sektorowym, regionalnym i lokalnym.


Dzięki projektowi DUST KADRA ma nadzieję zdobyć większą wiedzę na temat procesu poprawy udziału w zmianach na dużą skalę, takich jak transformacja energetyki. Zrównoważenie konieczności zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom, determinacji katowickich społeczności i realiów transformacji energetycznej nie jest zadaniem prostym, ale ważnym, aby zmiany były korzystne dla wszystkich. Transformacja energetyczna, kryzys Covid-19, wojna na Ukrainie, inflacja i kryzys energetyczny tylko zwiększyły skalę i tempo zmian zachodzących w Katowicach. Pragnieniem KADRY jest, aby sprawiedliwa transformacja była procesem angażującym pracowników, związki zawodowe i społeczności.


NIC O NAS BEZ NAS!

Comments


bottom of page