top of page

Gdzie pracujemy?

Odkryj regiony, w których projekt DUST prowadzi badania przypadków, eksperymenty regionalne i wchodzi w interakcje z lokalnymi społecznościami.

8 wyjątkowych regionów poddanych analizie

Nasze badane regiony znajdują się w różnych częściach Europy i są siedliskiem różnorodnych społeczności, które doświadczają wpływu zmieniających się branż i praktyk związanych ze zmianami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Społeczności w każdym z tych obszarów charakteryzują się unikalną historią, tożsamością i aspiracjami dotyczącymi przyszłości. Naszym celem jest zrozumienie, co wyróżnia te regiony oraz w jaki sposób ich zaangażowanie w procesy zrównoważonego rozwoju może wpłynąć na kształtowanie lokalnych polityk i realizację projektów. Jednym z narzędzi, które pomaga nam to osiągnąć, jest badanie historii oraz charakterystycznych cech każdego z regionów objętych badaniem, które stanowią bogatą mozaikę kultury, opinii i autentyczności. Aby poznać kolekcje cyfrowych historii z poszczególnych regionów, kliknij poniżej.

bottom of page