top of page

Nasi partnerzy

Każdy z naszych partnerów wnosi do projektu coś innego. Sprawdź partnerów, ich pracę i rolę w projekcie poniżej.

Nordregio

Założony w 1997 roku Nordregio jest wiodącym międzynarodowym nordyckim instytutem badawczym specjalizującym się w badaniach regionalnych. W projekcie DUST Nordregio jest odpowiedzialny za wdrożenie laboratoriów UNESCO zajmujących się alfabetyzacją przyszłości.

OOZE

​OOZE to międzynarodowa praktyka projektowa działająca na pograniczu sztuki, architektury i urbanistyki. Ich prace badają wizualne reprezentacje perspektyw i przyszłości społeczności. W DUST zlecają im pracę przy tworzeniu projektów regionalnych.

Uniwersytet w Zurychu

Centrum Studiów nad Demokracją w Aarau (ZDA), na Uniwersytet w Zurychu, to instytut badawczy pracujący nad szeregiem projektów mających na celu badanie procesów demokratycznych w polityce, prawie i edukacji. ZDA pomaga w integracji narzędzia APES i indeksu STEP w celu pomiaru jakości udziału obywateli w procesach kształtowania polityki.

Politechnika w Delft | TUD

TUD to najstarsza i największa holenderska publiczna uczelnia techniczna z siedzibą w Delft w Holandii. TUD przewodzi konsorcjum w DUST i angażuje wielu badaczy z trzech różnych wydziałów do szeregu działań w ramach projektu.

Hela Sverige Ska Leva Norrbotten

Hela Sverige to szwedzka organizacja non-profit, której członkami są tysiące lokalnych grup rozwoju. W DUST Hela Sverige Ska Leva Norrbotten pomaga projektowi w interakcji ze społecznościami zarówno w Norrbotten, jak i na Gotlandii.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | UEK

UEK to wiodąca szkoła biznesu i jedna z najstarszych w Polsce. Ich Wydział Gospodarki Przestrzennej i Regionów w okresie przejściowym koncentruje się na przemianach w zakresie zrównoważonego rozwoju w miastach i regionach poprzemysłowych. W DUST UEK pomaga projektować i realizować szereg działań w Polsce oraz prowadzi Akademię DUST.

KADRA

​Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” jest związkiem zawodowym działającym w Katowicach, reprezentującym polskich pracowników wielu branż przemysłowych. Ścisła współpraca KADRY ze społecznościami w Katowicach i Bełchatowie łączy projekt ze społecznościami w Polsce dotkniętymi zmianami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Instytut ISOCARP

Instytut ISOCARP to miejski ośrodek badawczy z siedzibą w Holandii, który działa jako broker wiedzy w europejskich i światowych badaniach dotyczących szeregu tematów miejskich. W ramach projektu DUST Instytut ISOCARP realizuje różnorodne działania, aby udostępnić wyniki projektu szerokiemu gronu interesariuszy.

​Centrum Badań nad Polityką Europejską | EPRC

EPRC to wiodący instytut badawczy zajmujący się polityką publiczną z siedzibą na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow. Doświadczenie EPRC polega na łączeniu wiedzy akademickiej, praktyki i polityki. W DUST pracują głównie nad identyfikacją czynników wpływających na udział różnych społeczności w przejściach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Brandenburski Uniwersytet Technologiczny Cottbus-Senftenberg | BTU

BTU to niemiecka uczelnia techniczna, której celem jest promowanie demokratycznych, tolerancyjnych i zróżnicowanych społeczeństw. BTU realizuje szereg zadań i łączy projekt z naszymi dwoma niemieckimi regionami będącymi studiami przypadku.

Stiftung Wohlfahrts-Pflege Brandenburg

KiJuBB (Centrum Doskonałości ds. Uczestnictwa Dzieci i Młodzieży w Brandenburgii) doradza w kwestiach uczestnictwa dzieci i młodzieży w całej Brandenburgii w Niemczech. Łączą projekt DUST ze społecznościami w naszych niemieckich regionach objętych studium przypadku, zwłaszcza z dziećmi w tych regionach.

Agentiya za Regionalno Ikonomichesko Razvitie | SZ REDA

SZ Reda to organizacja non-profit, która ugruntowała swoją pozycję łącznika pomiędzy władzami lokalnymi, społecznością biznesową i społecznościami w Bułgarii. Pomaga projektowi nawiązać interakcję z wieloma zainteresowanymi stronami w Starej Zagorze.

Centrum Badań nad Demokracją (CSD)

Center for the Study of Democracy (CSD) to europejski instytut badawczy z siedzibą w Bułgarii, który łączy badania, rzecznictwo i innowacje, koncentrując się na zarządzaniu energią, transformacji energetycznej, rozwoju gospodarczym i badaniach nad innowacjami.

bottom of page