top of page

Odkryj DUST 3: Nordregio

Zaktualizowano: 25 kwi

Witamy w trzecim wydaniu z naszej serii Discover DUST, w którym przedstawiamy każdego z partnerów projektu oraz dzielimy się ich rolami i zainteresowaniami w demokratyzacji sprawiedliwych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju! Dziś przedstawiamy kolejnego kluczowego partnera w projekcie: Nordregio

Założony w 1997 roku Nordregio (www.nordregio.org) jest wiodącym międzynarodowym nordyckim instytutem badawczym specjalizującym się w badaniach regionalnych. Jedną z głównych misji Nordregio jest aktywne przyczynianie się do formułowania zrównoważonych polityk regionalnych, wspierających wzrost gospodarczy w krajach nordyckich. Instytut prowadzi analizy ilościowe i jakościowe w wielu lokalizacjach i w różnych skalach. Kluczowe obszary zainteresowań Nordregio obejmują; zrównoważony rozwój regionalny, dynamika systemów miejskich i wiejskich, demografia, skuteczne zarządzanie z udziałem demokracji, dynamika płci, innowacje, rozpowszechnianie wiedzy, zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologiczny wzrost, globalna polityka energetyczna, wyzwania związane z globalną zmianą klimatu i lokalna adaptacja.W projekcie DUST Nordregio jest odpowiedzialny za wdrożenie laboratoriów UNESCO zajmujących się alfabetyzacją przyszłości. Celem laboratoriów jest zapewnienie obywatelom możliwości przedefiniowania przyszłego rozwoju poprzez nowe założenia wyprzedzające i kwestie sprawiedliwości w przejściach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy omówią alternatywne przyszłe scenariusze transformacji, które będą podstawą projektów regionalnych i prognozą wpływu trwających i nadchodzących środków transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dzięki tej metodzie projekt podnosi głosy mniej słyszanych społeczności i umożliwia im rozważenie własnego przyszłego rozwoju.


Uznanie procesów projektowania i podejmowania decyzji za żywe rozmowy ma ogromne znaczenie. W ramach tych dyskusji różnorodny wachlarz wiedzy łączy się, aby sterować zmianami społecznymi. Istotnym elementem tego jest rozwikłanie i zajęcie się wieloma różnymi i powiązanymi percepcjami, rzucając światło na szereg współistniejących wyborów i perspektyw. Może to wymagać od poszczególnych osób wyjścia poza swoją strefę komfortu! Zamiast skupiać się na najbardziej prawdopodobnych skutkach zmiany, metoda ta skupia uwagę na tym, co jest pożądane i prawdopodobne. W rezultacie przyszłość może być nie tylko jaśniejsza, ale także zapewniać integrację i przynosić korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.


Aby popchnąć nasze społeczeństwa w stronę wyobrażania sobie alternatywnych przyszłości i tworzenia nowych krajobrazów politycznych, musimy kultywować umiejętność czytania i pisania zorientowaną na przyszłość. Oznacza to pielęgnowanie zdolności jednostek i społeczności do myślenia o nowych możliwościach, co jest procesem zaawansowanym poprzez rozwój inteligencji zbiorowej.

Comments


bottom of page