top of page
1024px-John_Savio_Kafferast_2_SKU.K.00077.jpg

Norrbotten

Region Norrbotten to jedna z najbardziej wysuniętych na północ prowincji Szwecji, której zasoby naturalne odegrały kluczową rolę w industrializacji kraju.

Około dwie trzecie szwedzkich surowców eksportowanych pochodzi z Norrbotten, w tym ruda żelaza wydobywana w regionie na skalę przemysłową od końca XIX wieku.

Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przemysł stalowy w Norrbotten przechodzi na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Podobnie, jeśli chodzi o zmiany w projekcie DUST, do najmniej zaangażowanych społeczności, które należy zaangażować, zalicza się społeczność Lapończyków, młodzi chłopcy i mężczyźni, działacze i organizacje młodzieżowe, społeczności wiejskie oraz pracownicy sektora opieki społecznej i gałęzi przemysłu energochłonnego.

Norrbotten jest obecnie największym producentem rudy żelaza w Europie, odpowiadającym za około 90% całkowitej produkcji europejskiej. Niemniej jednak między innymi rdzennymi społecznościami Lapończyków zamieszkującymi te regiony od stuleci, jak np. lapońska artystka Britta Marakatt-Labba odnotowała zwiększoną liczbę przypadków eksploatacji gruntów.

bottom of page