top of page
IMG_5711EDIT.jpg

Bełchatów

W okolicach Bełchatowa znajduje się największa w Europie elektrownia węglowa wraz z towarzyszącą jej kopalnią węgla brunatnego. Ten kompleks przemysłowy jest największym pracodawcą w regionie.

W 1960 r. w pobliżu Bełchatowa odkryto duże złoża węgla brunatnego, a w 1975 r. rozpoczęto prace nad projektem wydobywczo-energetycznym, a w krajobrazie regionu zaczęła pojawiać się infrastruktura przemysłu ciężkiego. Od tego czasu liczba ludności Bełchatowa szybko rosła.

Te przekształcenia strukturalne wywołają zmiany społeczne i ekonomiczne w regionie, dotykając co najmniej 14 000 pracowników. W związku z tym osoby, które obecnie lub w przeszłości pracowały w sektorze węglowym i górniczym, a także młodzi ludzie, zostali uznani za społeczności, które najprawdopodobniej będą najmniej zaangażowane w projekt DUST.

W 2021 r. województwo opublikowało Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Wyznacza rok 2038 jako docelowy rok wyłączenia jednostek wytwórczych energii w Bełchatowie oraz datę zakończenia wydobycia węgla brunatnego w regionie bełchatowskim, którego infrastruktura została wpleciona i wpisana w naturalny krajobraz.

bottom of page