top of page
gotland-1997004_1280.jpg

Gotland

Największa szwedzka wyspa, Gotlandia, jest także siedzibą głównego producenta cementu w kraju, który wniósł ogromny wkład w rozwój sektora budowlanego.

Od czasu rewolucji przemysłowej bogate zasoby naturalne Gotlandii umożliwiły wydobycie wapienia, co wpłynęło na dobrobyt gospodarczy regionu. Wapień jest używany głównie w przemyśle cementowym, a dziś kopalnie na wyspie dostarczają 75% cementu zużywanego w Szwecji.

Produkcja cementu na Gotlandii odpowiada za około 3% całkowitego śladu węglowego Szwecji. Zaprzestanie produkcji miałoby negatywne konsekwencje dla projektów infrastrukturalnych, sektora budowlanego oraz gospodarki i zatrudnienia regionu.

Przemysł cementowy na Gotlandii może przejść na procesy mniej zanieczyszczające środowisko dzięki zastąpieniu paliw, zastosowaniu nowych gatunków cementu i innych materiałów w produkcji, co jest procesem wspieranym przez Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

bottom of page