top of page
Tentoonstellingen2022MuralsMichel-Velt-close-up-kind-Janne-van-der-Vegt.jpg

Groningen

Na północy Holandii, przy granicy z Niemcami, region Groningen był w przeszłości ważnym ośrodkiem gospodarczym, ale ostatnie kryzysy doprowadziły do wzrostu bezrobocia.

In 1959, the largest natural gas field in Europe and one of the largest in the world, the Groningen gas field, was discovered. Its subsequent extraction became central to the energy supply in the Netherlands. 

W 1959 roku odkryto największe złoże gazu ziemnego w Europie i jedno z największych na świecie – złoże gazu Groningen. Jego późniejsze wydobycie stało się kluczowym elementem zaopatrzenia w energię w Holandii.

Proces wydobycia gazu spowodował osiadanie, a od 1991 r. towarzyszyły mu coraz częstsze trzęsienia ziemi. W 2014 r. podjęto decyzję o stopniowym zaprzestaniu wydobycia gazu i oczekuje się, że złoże gazowe w Groningen zostanie zamknięte w latach 2025–2028.

bottom of page