top of page
Katowice_mural_Kutz (1).jpg

Katowice

W centrum Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w południowej Polsce, w Katowicach, jednym z najbardziej zaludnionych obszarów miejskich w Europie, rozkwitł wraz z rewolucją przemysłową, a obecnie planuje się całkowite wycofanie węgla i paliw kopalnych.

W 1960 r. w pobliżu Bełchatowa odkryto duże złoża węgla brunatnego, a w 1975 r. rozpoczęto prace nad projektem wydobywczo-energetycznym, a w krajobrazie regionu zaczęła pojawiać się infrastruktura przemysłu ciężkiego. Od tego czasu liczba ludności Bełchatowa szybko rosła.

W 2021 r. województwo opublikowało Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Wyznacza rok 2038 jako docelowy rok wyłączenia jednostek wytwórczych energii w Bełchatowie oraz datę zakończenia wydobycia węgla brunatnego w regionie bełchatowskim, którego infrastruktura została wpleciona i wpisana w naturalny krajobraz.

Te zmiany strukturalne spowodują zmiany społeczne i gospodarcze w regionie, które dotkną co najmniej 14 000 pracowników. W związku z tym osoby obecnie i w przeszłości zatrudnione w przemyśle węglowym i wydobywczym, a także młodzi ludzie, zostali uznani za społeczności najmniej zaangażowane w projekt DUST.

bottom of page