top of page
38574943891_c8f3e1f2f4_k.jpg

Stara Zagora

W południowo-środkowej Bułgarii, w prowincji Stara Zagora znajduje się największe źródło emisji CO2 w Bułgarii – kompleks Maritsa Iztok.

Ten górzysty, rolniczy i bogaty w zasoby region jest silnie skoncentrowany na wydobyciu węgla brunatnego i wytwarzaniu energii elektrycznej z tego surowca, co w ciągu ostatnich 15 lat zapewniło dobrobyt gospodarczy.

Jednak przejście w kierunku neutralności klimatycznej i przyszłości pozbawionej emisyjności będzie dużym wyzwaniem dla działalności związanej z węglem brunatnym. Dotyczy to zwłaszcza rozległego kompleksu Maritsa Iztok, który jest jednocześnie największym pracodawcą w regionie.

W przypadku niewłaściwego zarządzania transformacja energetyczna zagraża stabilności społeczno-gospodarczej regionu, której stabilność przyczyniła się do wzbogacenia krajobrazu i krajobrazu miejskiego regionu, a także sztuki. Podobnie młodzież, starsi emeryci, społeczności romskie i górnicy zostali zidentyfikowani jako grupy najbardziej narażone na te zmiany i jako takie społeczności, z którymi warto zaangażować się w projekt DUST.

bottom of page