top of page

Odkryj DUST 2: TU Delft

Zaktualizowano: 25 kwi

Witamy w drugim wydaniu z naszej serii Discover DUST, w którym przedstawiamy każdego z partnerów projektu oraz dzielimy się ich rolami i zainteresowaniami w demokratyzacji sprawiedliwych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju! Dziś przedstawiamy naszego partnera wiodącego w projekcie: Politechnikę w Delft (TU Delft)

W prowadzeniu konsorcjum DUST trzy wydziały łączą siły, pod przewodnictwem Wydziału Urbanistyki, który specjalizuje się w opartych na wiedzy, zorientowanych na projektowanie i wieloskalowych podejściach do planowania przestrzennego i zarządzania. Departament wnosi dużą wiedzę z innych prac, związanych z projektami dotyczącymi projektowania i rozwoju polityki, opracowywania i wdrażania praktycznych narzędzi, a także przywództwa i udziału w sieciach (między)narodowych. Ich bogate doświadczenie potwierdza wysoki poziom dorobku naukowego, duża liczba prestiżowych grantów ERC oraz sukcesy w finansowaniu NWO i Horyzont 2020.

Katedra Urbanistyki jest wspierana przez dwie inne osoby. Departament Zarządzania w Środowisku Zbudowanym wspiera projekt DUST swoją specjalistyczną wiedzą na temat partycypacyjnego podejścia do sprawiedliwych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. Katedra Systemów Wieloaktorowych wnosi do projektu obszerną wiedzę na temat cyfrowych instrumentów partycypacyjnych. Czerpiąc ze swojego bogatego doświadczenia we wspieraniu projektów finansowanych przez UE, Centrum Innowacji i Wpływu (I&IC) TU Delft jest odpowiedzialne za zarządzanie projektem DUST.

Wszystkie trzy wydziały TU Delft są dobrze przygotowane do kierowania konsorcjum w badaniu udziału obywateli w deliberatywnym zarządzaniu podejściami politycznymi ukierunkowanymi terytorialnie na rzecz sprawiedliwych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. U podstaw projektu leży ambicja usłyszenia głosów niewysłyszanych w wielopoziomowych kontekstach politycznych, z uwzględnieniem społeczności najmniej zaangażowanych politycznie. TU Delft stara się to realizować poprzez wiele innowacyjnych i skutecznych metod zarządzania i badań. Szczególne zainteresowanie budzi instrumenty stosowane w eksperymentach partycypacyjnych w celu zbadania potencjału formatu hybrydowego, w którym stosuje się innowacyjne narzędzia terytorialne i cyfrowe oparte na projektowaniu w celu zapewnienia udziału obywateli w sprawiedliwych przejściach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyniki eksperymentów pokażą, w jaki sposób te nowatorskie instrumenty mogą wzmocnić pozycję społeczności poprzez zwiększenie ich zdolności do przewidywania i przewidywania regionalnych zmian strukturalnych, budować potencjał poprzez tworzenie konsensusu w pluralistycznym i włączającym środowisku decyzyjnym oraz zajmować bardziej strategiczną i zdecydowaną pozycję w życiu demokratycznym na dużą skalę .


Oprócz kierowania eksperymentami w ramach projektu, TU Delft współpracuje również blisko z partnerami społecznymi, aby zmaksymalizować wpływ lokalny. DUST stara się wspierać społeczności w rozważaniach na temat ich obaw w strategicznie wybranych obszarach polityki oraz zwiększać udział z poziomu lokalnego na regionalny i poza nim. Projekt kładzie nacisk na samorządność, socjalność, tożsamość i sprawiedliwość społeczną jako ważne przesłanki rządzenia. Aby to osiągnąć i rozwijać naukę dla całej Europy, kluczowe znaczenie mają skuteczne relacje oparte na współpracy między partnerami w dziedzinie wiedzy a partnerami społecznymi. Zgodnie z mottem przewodnim projektu, cytatem Marca Lemaître, dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej: „Ta transformacja musi być własnością lokalną i wszyscy muszą być zaangażowani”.

コメント


bottom of page