top of page

Odkryj DUST 5: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK)

Zaktualizowano: 25 kwi

Witamy w piątym wydaniu z naszej serii Discover DUST, w którym przedstawiamy każdego z partnerów projektu oraz dzielimy się ich rolami i zainteresowaniami w Demokratyzowaniu sprawiedliwych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju! Tym razem przedstawiamy jednego z naszych polskich partnerów: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK).

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) to wiodąca szkoła biznesu i jedna z najstarszych w Polsce. Ich Wydział Gospodarki Przestrzennej i Regionów w okresie przejściowym jest jedynym w Polsce, który koncentruje się na zrównoważonej transformacji miast i regionów poprzemysłowych do gospodarki zeroemisyjnej, zielonej i cyfrowej. Ich zespół ekspertów odegrał aktywną rolę w opracowaniu Krajowych i Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji we wszystkich Polskich Regionach Węglowych.

W DUST UEK wykorzystuje swoje doświadczenie w tworzeniu wyników akademickich i swoje powiązania z liderami regionalnymi, aby przekazywać wiedzę zdobytą w ramach projektu specjalistom z miast zajmującym się transformacją w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poprzez swoją wiodącą rolę w rozwoju Akademii DUST skupiają się na wymianie zdobytych doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy dotyczącej konkretnych przypadków między regionami i krajami. To zadanie pomoże rozszerzyć wyniki projektu na sieci w całej Europie i pomoże promować powszechne zmiany w procesach decyzyjnych, oparte na interakcjach z prawdziwymi społecznościami, które stoją przed wyzwaniami zmieniającej się przyszłości.

UEK zapewnia także kluczową wiedzę regionalną na temat dwóch regionów objętych studium przypadku DUST; Katowicki Region Węglowy i Bełchatowski Obszar Przemian, pomagając dostosować podejście w DUST do unikalnych kontekstów społecznych i politycznych na tych obszarach. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu w zakresie sprawiedliwej transformacji, a także solidnym powiązaniom z lokalnymi praktykami, decydentami i społecznościami w polskim regionie, praca UEK będzie kluczowa, aby uczynić uczestniczących ekspertów w DUST skutecznymi, wartościowymi i odpowiednimi regionalnie. Nasze powiązania z partnerami akademickimi i społecznymi w każdym z regionów objętych studium przypadku DUST stanowią prawdziwą siłę projektu w zakresie uzyskiwania konstruktywnych i praktycznych wyników.

Wkład UEK w projekt DUST pomaga w kontynuowaniu badań w ramach projektu nad demokratycznym podejmowaniem decyzji w przejściach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cenimy ich doświadczenie w pracy z lokalną ludnością, decydentami i partnerami społecznymi w największym regionie węglowym w UE przez ostatnie 25 lat!

Comentários


bottom of page