top of page

Pierwsze spotkanie konsorcjum online DUST

25 października 2023 r. partnerzy i członkowie Rady Doradczej projektu DUST zebrali się na naszym pierwszym spotkaniu konsorcjum, które odbyło się online. Spotkanie było okazją do omówienia wszystkiego, co udało się osiągnąć w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy DUST, a także spojrzenia w przyszłość na przyszłe zadania i możliwości współpracy. Spotkanie konsorcjum było cennym momentem dla wszystkich partnerów i doprowadziło do wielu refleksji na temat pozytywnych prac prowadzonych w ramach projektu, mających na celu opracowanie nowatorskich instrumentów partycypacyjnych służących proaktywnemu i strategicznemu zaangażowaniu obywateli w przejścia na zrównoważony rozwój.


Patrząc wstecz

W pierwszej połowie spotkania konsorcjum partnerzy podsumowali prace wykonane w ramach projektu. Zbadaliśmy metodologie zastosowane w projekcie, umieszczając go na przecięciu udziału obywateli, podejść terytorialnych, sprawiedliwych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju i deliberatywnego zarządzania. Omówiono nadrzędne koncepcje i ramy, zarówno pod względem różnych wymiarów projektu, jak i tego, co należy jeszcze zdefiniować, aby nadal pozycjonować projekt w najbardziej produktywny sposób (Pakiet Roboczy 1). Jednym z kluczowych aspektów, który się wyłonił, była potrzeba zrozumienia i zdefiniowania najmniej zaangażowanych społeczności (LEC), co jest złożonym, ale kluczowym procesem umożliwiającym projektowi rozpoznanie i wspieranie szeregu głosów, które należy usłyszeć w procesie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Diving into the ongoing work in the project, partners reported on their achievements in developing a STakeholder Engagement and Participation Index (STEP), a tool for measuring involvement in just transition policies and how to evaluate this through criteria defined across five dimensions (Work Package 2). Elsewhere in the project, work was conducted to identify and analyse place-based sustainability transition measures in case study regions, as well as to categorise participatory practices from the lens of “depth of participation”. This process has allowed for a number of initial insights to be obtained on the involvement of communities in participatory processes, reflecting on the arenas for engagement and factors that may impact levels of participation in policy formation (Work Package 3).

Patrząc w przyszłość

Przez cały czas trwania spotkania konsorcjum toczyło się wiele dyskusji na temat opracowania nadchodzących zadań w projekcie i optymalnych planów podejścia. Przedstawiono plany kierowania wdrażaniem Regionalnych Laboratoriów Przyszłości Literacy (RFLL), w tym przyjrzenie się procesom monitorowania i oceny w celu porównania wyników uzyskanych podczas RFLL w czterech regionach objętych studium przypadku. Zbadano także wczesne badania nad formami komunikacji i ekspresji w LEC w regionach objętych studium przypadku, omawiając, w jaki sposób sztuka może zapewnić podstawę do ukierunkowania wdrażania RFLL (pakiet roboczy 4).

Po południu odbyły się dwie równoległe dyskusje, w których zagłębiano się w bieżące tematy projektu. Zbadano prace badające czynniki wpływające na udział LEC w procesach zarządzania deliberacyjnego, a dyskusje dotyczyły roli grup fokusowych w zadaniu, sposobu identyfikowania i definiowania LEC oraz sposobu skupiania uwagi na politykach w różnych regionach objętych studium przypadku (Pakiet Roboczy 3 ). Podczas innych dyskusji omawiano rozwój sieci liderów społeczności, w tym sposób znalezienia istniejących inicjatyw i przedstawicieli LEC, którzy mogliby stworzyć sieć. Poruszono także pomysły na identyfikowanie historii, rolę takiej sieci i sposób powiązania jej z debatami politycznymi (Pakiet Roboczy 6).

Dzień kontemplacji

Wszystkie prezentacje i dyskusje prowadzone podczas spotkania konsorcjum odzwierciedlały konstruktywne i ostrożne procesy badania procesów partycypacyjnych w przejściach na zrównoważony rozwój przeprowadzone w DUST. Są przykładem podejścia stosowanego we wszystkich pakietach roboczych, w których partnerzy starają się realizować zadania w sposób skuteczny, współtwórczy i wrażliwy. Projekt jest naprawdę wspólnym i produktywnym procesem, w ramach którego łączy się różna wiedza specjalistyczna, doświadczenia i perspektywy, aby wypracować praktyczne wnioski na potrzeby wdrażania polityki sprawiedliwej transformacji w Europie. Projekt ma jeszcze wiele do odkrycia i z niecierpliwością czekamy na nadchodzące lata, w których będziemy mogli wspólnie odkrywać i uczyć się. Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w projekcie, w tym ze szczegółowymi informacjami na temat naszej bieżącej pracy, już wkrótce!

Comments


bottom of page