top of page
Cottbus_2018-05-20_12.jpg

Łużyckie Zagłębie Węglowe

Wydobycie na Łużyckim Okręgu Węgla Brunatnego, wytwarzające około jednej trzeciej całkowitej produkcji węgla brunatnego w Niemczech, jest głównym motorem gospodarczym w regionie w pobliżu granicy z Polską. Od początku XX wieku działalność górnicza drastycznie przekształciła region w krajobraz przemysłowy.

Rewolucja przemysłowa przyniosła rozwój sektorów energetycznych, zwłaszcza przemysłu węgla brunatnego, w postaci rozległych kopalni odkrywkowych i elektrowni węglowych, które były kluczowymi czynnikami napędzającymi urbanizację, napędzającymi rozwój miast i osiedli oraz radykalnie przekształcającymi krajobraz obszaru.

W wyniku procesu zjednoczenia na początku lat 90. XX wieku i związanych z nim zmian strukturalnych region znalazł się w niekorzystnej sytuacji gospodarczej, co doprowadziło do pogorszenia się tkanki miejskiej i wysokiego wskaźnika pustostanów. W latach 1989–2021 liczba ludności regionu zmniejszyła się o 30%. Dlatego też, aby zapewnić przyszły dobrobyt, w ramach projektu DUST planuje się nawiązać kontakt z młodzieżą w regionie.

Chociaż niekorzystny rozwój demograficzny jest jednym z głównych wyzwań politycznych, zrównoważony rozwój oferuje kilka możliwości. W 2020 roku rząd federalny podjął decyzję o zakończeniu wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii z węgla.

bottom of page